O KNIŽNICI - Obecná knižnica Šarišské Dravce

OBECNÁ KNIŽNICA
Šarišské Dravce 67, 082 73
Prejsť na obsah

Výpožičné hodiny:

Pondelok:
8:30 - 12:30

Utorok:
16:00 - 17:30     

Štvrtok:
8:30 - 12:30

Adresa

Obecná knižnica
Šarišské Dravce č. 67
082 73

Kontakt:

Mgr. Katarína Skurková
Tel.: +421 908 083 099
E-mail:

O KNIŽNICI

Obecná knižnica - príspevková organizácia
Obec Šarišské Dravce vytvorila dňa 07.10.2009 príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou pod názvom Obecná knižnica so sídlom v budove zrekonštruovaného kaštieľa.

V zmysle zriaďovacej listiny plní príspevková organizácia funkciu obecnej knižnice pre obec Šarišské Dravce a priľahlé obce regiónu s úlohou vytvárať a sprístupniť univerzálny knižničný fond a poskytnúť základné aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom.

Od 1.1.2023 je vedúcou príspevkovej organizácie Mgr. Katarína Skurková.

Obecná knižnica v spolupráci s ostatnými miestnymi a regionálnymi inštitúciami organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie, informačné, spoločenské a športové aktivity, rovnako aj poznávacie a prezentačné aktivity smerujúce k uchovaniu kultúrneho dedičstva obce či regiónu a aktívne sa podieľa aj na rozvoji kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.
IČO: 42089476
DIČ: 2120355930
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Posledná aktualizácia:
4. 4. 2024
Návrat na obsah